18 września 2019

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra inż. Piotra TEREBUNA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra inż. Piotra TEREBUNA pt.: „Wpływ parametrów reaktora APPJ o częstotliwości radiowej na skuteczność modyfikacji i dekontaminacji powierzchni”,która odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godz. 830 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. Politechniki Lubelskiej

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Piotr Jamróz, prof. Politechniki Wrocławskiej
  • Dr hab. Marek Kocik, prof. Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).