27 maja 2019

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra inż. Oleksandra BOIKO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra inż. Oleksandra Boiko pt.: "Zmiennoprądowe właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(PZT)(100-x) poddanym obróbkom termicznym", która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, profesor Politechniki Lubelskiej

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).