9 października 2019

Godziny dziekańskie w dniu 13 października 2019 r.

W celu umożliwienia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 r. zostały ogłoszone godziny dziekańskie na kierunku Informatyka od godziny 17:00 w dniu 13 października 2019 r.