12 lipca 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Janusza BUCHOSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Janusza BUCHOSKIEGO pt.: "Wykorzystanie energii odnawialnej w wybranych układach hybrydowych małej mocy", która odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Prof. dr hab. Henryk Kaproń - Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. Politechniki Gdańskiej
  • Dr hab. inż. Janusz Lichota, prof. Politechniki Wrocławskiej

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).