8 lipca 2019

NA KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ - kierunek Elektrotechnika


Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski

Koło Zakładowe Politechniki Lubelskiej

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA PRAC NA KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ z Kierunku Elektrotechnika

Termin składania prac magisterskich do 10 września 2019 r.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ponadto informujemy, że praca nagrodzona pierwszą nagrodą będzie skierowana do centralnego konkursu SEP organizowanego przez Zarząd Główny w Warszawie.

Do zgłoszonych prac dyplomowych prosimy załączać:

1. Ankietę,

2. Opinię Promotora,

3. Opinię Recenzenta,

4. Inne opinie - w szczególności jeżeli praca wykonywana była dla potrzeb przemysłu.

Prace dyplomowe prosimy składać w Sekretariacie Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń pok.208E.

załącznik: Ankieta