29 maja 2019

Rekrutacja na staże krajowe na kierunkach MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKA oraz INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA


Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże krajowe w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie stażowym mogą uczestniczyć studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych  II stopnia kierunków MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKA oraz INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Studenci zainteresowani udziałem w stażach krajowych w przedsiębiorstwach zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w dniach 03.06.2019 – 11.06.2019 w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki u wydziałowego pełnomocnika ds. staży p. Agnieszki Wójcik.

Spotkania informacyjne dotyczące programu stażowego dla studentów odbędą się w poniedziałek 03 czerwca 2019 r., o godzinie 10:00 w sali E401 oraz o godzinie 14:00 w sali E311.