10 maja 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Piotra KRUPSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Piotra KRUPSKIEGO pt.: "Analiza współpracy przekształtnikowego układu zasilającego z miniaturowym generatorem plazmy nietermicznej", która odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska - Politechnika Lubelska

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Andrzej KAPŁON, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
  • Dr hab. inż. Jan MUĆKO, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).