30 stycznia 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina MACIEJEWSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina MACIEJEWSKIEGO pt.: „Zastosowanie mobilnego rejestratora funkcji życiowych pacjenta do przesiewowej diagnostyki chorób układu krążenia”, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1015 w sali E 212  w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik  –  Politechnika Lubelska

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek –  Politechnika Wrocławsk
  • Dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.)