30 stycznia 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Mariusza HOLUKA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Mariusza HOLUKA pt.: „Analiza możliwości wykorzystania biomasy w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach rolnych”, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski  –  Politechnika Lubelska

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz –  Instytut Elektrotechniki w Warszawie 

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn.– piąt.)