7 stycznia 2019

Dyplom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 dla Instytutu Informatyki


Instytut Informatyki otrzymał dyplom uznania za zaangażowanie, wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK) 2018.

Instytut Informatyki i jego Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D (Lab 3D) od paru lat jest zaangażowany w obszarze digitalizacji 3D artefaktów dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dotyczy to zabytków w Polsce, a także za granicą – w Centralnej Azji (Uzbekistan i Kazachstan).

Instytut Informatyki zorganizował 16 października 2018 konferencję naukową „Technologie informatyczne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / IT in Cultural Heritage Management (IT-CHM)” (https://cs.pollub.pl/muzealnicy-i-informatycy-na-politechnice-lubelskiej/), która odbyła się w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Uczestnikami konferencji było kilkudziesięciu pracowników z wielu muzeów Lubelszczyzny i Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy głównych muzeów w Samarkandzie (Uzbekistan), przedstawiciele firm archeologicznych oraz pracownicy Instytutu Informatyki zaangażowani w trójwymiarową digitalizację oraz promowanie w Internecie obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego.