19 grudnia 2018

„Lekcje z Politechniką Lubelską" w Instytucie Informatyki PL


W ramach programu "Lekcje z Politechniką Lubelską" 18 grudnia 2018 roku Instytut Wydziału Elektrotechniki i Informatyki zorganizował zajęcia warsztatowe dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej nr 50 z Lublina mieszczącej się przy ul. Roztocze. Czterogodzinne lekcje przeprowadzili dr Mariusz Dzieńkowski, dr Marcin Barszcz oraz mgr inż. Stanisław Skulimowski.

Zajęcia obejmowały następujące tematy:

  1.  Co widać, a czego nie widać w reklamie? – prowadzący: dr Mariusz Dzieńkowski 
  2. Zastosowanie komputerowych technologii 3D w dziedzictwie kulturowym – gra planszowa „Perełki architektoniczne Lublina” – prowadzący: dr Marcin Barszcz, mgr inż. Stanisław Skulimowski

W czasie zajęć z dr. M. Dzieńkowskim uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w eksperymencie specjalnie opracowanym na potrzeby przeprowadzanej lekcji, w którym wykorzystany został eyetracker stacjonarny. Badano reakcje wzrokowe uczestników na prezentowane im na ekranie monitora materiały wizualne w formie reklam. W wyniku eksperymentu uczniowie mogli dowiedzieć się i przekonać na własnym przykładzie, w jaki sposób eyetracking jest wykorzystywany do pomiaru reakcji i zachowań człowieka, które nie podlegają kontroli i są nieświadome.

W trakcie zajęć przeprowadzonych przez dr. Marcina Barszcza oraz  mgr. inż. Stanisława Skulimowskiego zapoznano uczniów z technikami modelowania i technologią druku 3D, które zostały wykorzystane do wykonania modeli 3D na potrzeby gry planszowej. Dodatkowo omówiono wybrane zabytkowe obiekty architektoniczne Lublina oraz budowę gry planszowej. Uczniowie mieli również możliwość przeprowadzenia rozgrywek, które polegały na rozmieszczaniu kluczowych dla architektury i historii miasta modeli 3D budynków (na planszy) wchodzących w skład Starego Miasta. Gra zawierała także listę pytań testujących znajomość historii Lublina.

"Lekcje z Politechniką Lubelską" to zajęcia, które mają pomóc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki rozwoju, wyborze szkoły średniej, a potem także kierunku studiów. Celem zajęć przeprowadzonych dla uczniów w Instytucie Informatyki było udowodnienie, że nauka, nawet jeśli na początku może wydawać się skomplikowana, jest przede wszystkim ciekawa i pozwala lepiej rozumieć własne zachowania i otaczający świat.

Galeria