18 grudnia 2018

Godziny dziekańskie w dniu 19 grudnia 2018 r.

W związku ze spotkaniem opłatkowym organizowanym przez JM Rektora Politechniki Lubelskiej wyznaczone zostały godziny dziekańskie w dniu 19 grudnia 2018 r., w godz. 14:00-16:00.