6 grudnia 2018

Wizyta studentów i profesorów z Japonii w dniach 02.12 – 10.12 2018 r.


W dniach 2.12.2018 do 10.12 2018 r. Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL gości delegację profesorów i studentów z 2 uniwersytetów japońskich, z którymi Politechnika Lubelska ma podpisane długoterminowe umowy bilateralne o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Owocem dotychczasowej współpracy w ramach obu umów z uniwersytetami Sojo i Kumamoto są: wspólne interdyscyplinarne badania i publikacje w obszarze, m.in. zastosowań nietermicznej plazmy w rolnictwie, realizacja międzynarodowych projektów badawczych Komisji Europejskiej (Koranet, Plasma Sterilization), wymiana prac naukowych i informacji, organizacja wykładów, seminariów i sympozjów, coroczna wymiana kadry naukowej i dydaktycznej oraz studentów – z uniwersytetem Kumamoto także w ramach podpisanego w ubiegłym roku aneksu do umowy w programie Erazmus+.

Podczas tej wizyty Uniwersytet Kumamoto reprezentuje Prof. Fumiaki Mitsugi z Departamentu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej z Environmental Electronic Laboratory (elektroniki środowiskowej) z dwoma studentami z tego laboratorium, którzy zajmują się generacją ozonu w wyładowaniach barierowych i jego zastosowaniami w procesach sterylizacji i dezynfekcji powietrza, wody i gleby.

Uniwersytet Sojo z Kumamoto reprezentuje dwóch profesorów: prof. Shin-ich Aoqui, którego zainteresowania badawcze są także związane nietermiczną plazmą, jej generacją i zastosowaniami oraz prof. mikrobiologii Kazuhiro Nagahama. Towarzyszy im 6 studentów z uniwersytetu Sojo, z których 5 to studenci inżynierii komputerowej i jeden student nauk przyrodniczych. Podczas tegorocznego spotkania chcemy podpisać aneks do umowy z uniwersytetem Sojo, aby aplikować o wymianę kadry akademickiej i studentów z uniwersytetu Sojo w ramach programu Erazmus+.

Jak co roku, członkowie delegacji odbywają spotkania ze studentami wydziału, biorą udział w seminariach naukowych, prezentując wyniki swoich badań w obszarach interesujących obie strony oraz we wspólnych badaniach laboratoryjnych. W tym roku profesorowie i studenci z Japonii odwiedzą także Zespół Elektronicznych w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej.

Ważnym elementem corocznych wizyt jest zwiedzanie Lublina, a w okresie przedświątecznym udział w tradycyjnych spotkaniach wigilijnych, które stanowią dużą atrakcję dla profesorów i studentów.