10 września 2018

WEiI uzyskał finansowanie projektu 4S

W dniu 31 maja zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” - Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim. Celem przedsięwzięcia jest promowanie w regionie lubelskim przemysłu wysokich technologii w obszarze fotoniki. Do finansowania zakwalifikowany został projekt złożony przez Konsorcjum Politechniki Lubelskiej i firmy Energotech Lublin Sp. z o.o ..Tematem planowanych prac będzie „Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych” (4S – Smart Sag Sensor System).

Opracowywane urządzenie wykorzystywać będzie czujniki oparte na światłowodowych siatkach Bragga. Wykorzystane zostaną główne zalety elementów światłowodowych, jakimi sąwłaściwości dielektryczne szkieł oraz brak wrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne. Odbiorcami docelowymi projektu będą operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli spółki prowadzące działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną. Urządzenie będzie jednym z kluczowych elementów systemu dynamicznej obciążalności linii (DOL) pozwalającym na zwiększenie efektywności przesyłu energii elektrycznej napowietrznych linii elektroenergetycznych, bez konieczności ich bezpośredniej modernizacji.

Innowacyjny fotoniczny układ pomiarowy będzie charakteryzował się możliwością wykonania bezpośredniego pomiaru temperatury i naprężenia przewodu elektroenergetycznego na podstawie sygnału optycznego, co pozwoli na wyznaczenie aktualnego zwisu i dostępnego, dopuszczalnego obciążenia prądowego.Pozwoli ono również zapobiec wystąpieniu warunków krytycznych, które pojawiają się podczas nadmiernego obciążenia przewodów w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, bądź w przypadku występowania zjawiska szadzi, prowadzącej zwiększenie masy przewodów. Konsekwencją wystąpienia warunków krytycznych może być zerwanie linii przesyłowej, doprowadzenie do nadmiernego, niebezpiecznego zwisu lub rozległa awaria systemu przesyłowego (tzw. blackout). Opracowywane w laboratoriach Politechniki Lubelskiej urządzenie pozwoli na kompleksowe monitorowanie linii przesyłowych i wykrywanie warunków, mogących wywołać zakłócenia przesyłania energii elektrycznej.

Oferty pracy w projekcie:

1.      Specjalista ds. uruchomień i wdrożeń praktycznych (1 etat) – kategoria kadra B+R planowana do zaangażowania

2.      Specjalista ds. projektów elektronicznych (1 etat) – kategoria kadra B+R planowana do zaangażowania

INSTYTUCJA: Politechnika Lubelska, praca w Projekcie: „Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych” (4S – Smart Sag Sensor System) (nr POIR.04.01.01-00-0038/17-00), złożonego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MIASTO: Lublin

STANOWISKA:

1.      Specjalista ds. uruchomień i wdrożeń praktycznych – kategoria kadra B+R planowana do zaangażowania

2.      Specjalista ds. projektów elektronicznych – kategoria kadra B+R planowana do zaangażowania

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – 1 etat

Okres zatrudnienia: 21 miesięcy

Data ogłoszenia: 10.09.2018 r.

Termin składania ofert: 17.09.2018 r.