2 października 2018

Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 dla studiów niestacjonarnych, która odbędzie się 6 października 2018 r. o godz. 8:15 w auli E201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
Podczas uroczystości odbędzie się immatrykulacja (uroczyste ślubowanie) studentów I roku studiów niestacjonarnych kierunków: ELEKTROTECHNIKA oraz INFORMATYKA.