24 września 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Vitalii Bondarieva

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Vitalii BONDARIEVA pt.: "Wpływ procesów technologicznych na zmiennoprądowe właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(CaF2)(100-x)", która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Dr hab. Paweł Żukowski,  profesor Politechniki Lubelskiej

Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz,  profesor Politechniki Lubelskiej

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - Politechnika Opolska
  • Prof. dr hab. inż. Jan Subocz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).