24 września 2018

Wykład inauguracyjny na kierunku Elektrotechnika

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki mają zaszczyt zaprosić na wykład inauguracyjny na kierunku Elektrotechnika w trakcie immatrykulacji studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika, który odbędzie się 1 października 2018 r. o godz. 12:15 w auli E301 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Wykład inauguracyjny "Nanotechnologia i jej zastosowanie w elektrotechnice" wygłosi dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL