21 września 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Tomasza Chmielewskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Tomasza CHMIELEWSKIEGO pt.: "Influence of digital filters in Voltage Oriented Control on the operational quality of grid-tied converters" (Wpływ filtrów cyfrowych w układach regulacji VOC na jakość pracy przekształtników sieciowych)", która odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (środa) o godz. 1130 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, profesor Politechniki Lubelskiej

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski - Politechnika Warszawska
  • Dr hab. inż. Krzysztof Sozański - Uniwersytet Zielonogórski

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).