19 września 2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI 

zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 1 października 2018 r. o godzinie 9:15 do auli E201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

 

Program inauguracji obejmuje wystąpienie Dziekana Wydziału, Rektora Politechniki Lubelskiej, wręczenie nagród pracownikom Wydziału, ślubowanie studentów-reprezentantów kierunku Elektrotechnika oraz Informatyka, a także wykład inauguracyjny.

Immatrykulacja (uroczyste ślubowanie) nowoprzyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się o godzinie 12:15 odpowiednio dla ELEKTROTECHNIKI w auli E301 oraz INFORMATYKI w auli E201. Prosimy studentów o przybycie przed aule o godzinie 11:40.

Dzień 1 października 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.