22 czerwca 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Piotra Billewicza

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Piotra BILLEWICZA pt.: "Wykorzystanie implantacji jonowej do zwiększenia efektywności wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych wykonanych na bazie krzemu", która odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Dr hab. inż. Paweł Węgierek profesor Politechniki Lubelskiej

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. Aleksy Patryn - Politechnika Koszalińska
  • Dr hab. inż. Sebastian Borucki profesor Politechniki Opolskiej

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).