7 maja 2018

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która w tym roku odbędzie się 18 maja pod hasłem „Innowacje w gospodarce”. Konferencja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, związku z tym opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.
 
Mając na uwadze te okoliczności, termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.
 
W przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6) odbędą się również warsztaty biznesowe.

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

  • Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
  • Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
  • Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań.

Zachęcamy do udziału w konferencji oraz warsztatach – najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja’.