23 kwietnia 2018

Podsumowanie IX-tej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA”

Dzięki życzliwości władz Politechniki Lubelskiej, w dniu 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki odbyło się podsumowanie IX- tej edycji  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami tegorocznej edycji były: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście m.in.:

 • Prorektor ds. studenckich Profesor Politechniki Lubelskiej Pan dr hab. inż. Paweł Droździel,
 • Prodziekan ds. studenckich na kierunku Elektrotechnika Pan dr inż. Paweł Mazurek,
 • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Pan dr inż. Michał Charlak,
 • Profesor Politechniki Lubelskiej Pan dr hab. inż. Dariusz Czerwiński - Dyrektor Instytutu Informatyki,
 • Profesor Politechniki Lubelskiej Pan dr hab. inż. Marek Jakubowski z Wydziału Zarządzania,
 • Pani Inspektor Bożena Jarmuł  pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie,
 • Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan Andrzej Zieliński,
 • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ECDL Pan Wojciech Kulik,
 • Pan Łukasz Krukowski przedstawiciel Firmy IQ STUDIO.
Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko.

Patronat honorowy sprawowali:

 • Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk,
 • Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk,
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin.

Do konkursu przystąpiło 50 szkół z województwa lubelskiego. W I etapie – szkolnym, wzięło udział 648 uczniów, w II etapie uczestniczyło 93 uczniów z 50 szkół. Do III etapu przystąpiło 35 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 32 chłopców z 30 szkół podstawowych województwa lubelskiego.

W IX edycji konkursu nagodzonych zostało: 22 Finalistów, 10 Laureatów, 2 Wice-mistrzów i Mistrz Komputera.

Mistrzem Komputera w 2018 roku został Konderak Jacek ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Wice-Mistrzami Komputera zostali: Choina Michał ze Szkoły Podstawowej w Niemcach oraz Karpiński Tomasz ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Izbicy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uroczystość przygotowały i prowadziły  Panie: Anna Jałowińska - nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie, Michalina Gryniewicz-Jaworska z Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej oraz  Hanna Głos - nauczyciel  SP nr 2 w Lublinie.

Galeria