12 kwietnia 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra Pawła Powroźnika

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra Pawła Powroźnika pt.: "Przetwarzanie sygnałów dźwiękowych mowy polskiej celem rozpoznania stanu emocjonalnego mówcy", która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 1100 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński profesor Politechniki Lubelskiej

Promotor pomocniczy: Dr inż. Sławomir Przyłucki

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek - Politechnika Śląska
  • Dr hab. inż. Volodymyr Mosorov profesor Politechniki Łódzkiej

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).