3 kwietnia 2018

VIII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnym kolejnym, ósmym studenckim Sympozjum Naukowym Elektryków i Informatyków studenckich kół naukowych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Sympozjum odbędzie się w budynku Wydziału WEiI i obejmuje tematykę mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki i inżynierii biomedycznej. 
Serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów zarówno do wysłuchania jak i aktywnych prezentacji o swoich projektach, pracach zespołowych czy pracach dyplomowych. 

Więcej informacji na stronie: http://sneii2018.pollub.pl