5 marca 2018

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych


Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych jest dostępne na platformie e-learningowej Wydziału w terminie od 6 marca 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r.

Szkolenie dostępne jest pod adresem URL:

Termin realizacji kursu: 2 kwietnia 2018 r.

Liczba ECTS: 1

Działania studenta:

  1. Realizacja kursu (wszystkich jego lekcji)
  2. Odbycie testu (można realizować wiele podejść, aż do skutku)
  3. Wydrukowanie Certyfikatu i podpisanie go
  4. Dostarczenie Certyfikatu do Dziekanatu WEiI
Po zdaniu testu konieczne jest przekazanie wydrukowanego i podpisanego oświadczenia do Dziekanatu. Studenci uzyskają wpisy w indeksach za pośrednictwem Dziekanatu.