6 lutego 2018

Konkurs Złoty Inżynier

W tegorocznym plebiscycie Złoty Inżynier organizowanym przez Przegląd Techniczny do konkursu zgłoszona została nasza koleżanka dr hab. inż. Joanna Pawłat z Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Doceniono jej aktywność naukową, udział w projektach międzynarodowych oraz duży dorobek publikacyjny i patentowy.
Wszystkich związanych z nasza uczelnią, którzy doceniają pasję i rzetelną pracę naukową naszej kadry akademickiej zachęcamy do oddania głosu na pracownika Politechniki Lubelskiej.
Głosować można na stronie czasopisma: http://plebiscyt.przeglad-techniczny.pl/
Termin upływa 10 lutego.