26 stycznia 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty Koczorowskiej-Gazdy

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty Koczorowskiej-Gazdy pt.: "Ceny węzłowe w systemie elektroenergetycznym - korzyści i ograniczenia wynikające z ich wprowadzenia", która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko - Politechnika Lubelska

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski - Politechnika Częstochowska
  • Dr hab. inż. Henryk Kocot - Politechnika Śląska

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).