4 grudnia 2017

"Hot Paper" w Web of Science

Z radością informujemy, że po raz pierwszy w historii naszej uczelni,  praca naukowa naszego pracownika otrzymała wyróżnienie "Hot Paper" oraz "Highly Cited Paper" w bazie Web of Science.

Artykuł "Plasma-liquid interactions: a review and roadmap" (DOI: 10.1088/0963-0252/25/5/053002), którego współautorem jest dr hab. Joanna Pawłat z Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii ukazał się w Plasma Sources Science and Technology wydawanym przez IOP Publishing Ltd. Dotyczy on interakcji zachodzących pomiędzy płynami i generowaną w wyniku wyładowań elektrycznych plazmą. Oprócz zagadnień związanych ze stanem plazmy i aspektów praktycznych, wyróżniona przez Web of Science praca uwzględnia również problematykę dotyczącą dynamiki płynów, wymiany masy i ciepła, fotolizy, aerozoli oraz reakcji chemicznych zachodzących w poszczególnych fazach i na ich granicy. Artykuł podsumowuje zintegrowane wysiłki poszczególnych grup badawczych uczestniczących w programie COST TD1208: Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, będącym konsorcjum europejskich ekspertów w dziedzinie plazmy generowanej w wyniku wyładowań elektrycznych w kontakcie z cieczami.

Według Essential Science Indicators "Hot paper" oznacza artykuł opublikowany w ciągu ostatnich dwu lat, który uzyskał do czerwca 2017 roku wystarczającą ilość cytowań by zaliczyć go do 0.1% światowej czołówki artykułów naukowych w dyscyplinie Fizyka, zaś "Highly cited paper" oznacza 1% światowej czołówki najbardziej cytowanych artykułów w tej dyscyplinie naukowej i danym roku.

Artykuł jest ogólnie dostępny.


Gratulujemy autorce, i życzymy dalszych sukcesów naukowych.