28 listopada 2017

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Bożeny Malesy

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Bożeny MALESY pt.: "Struktura i właściwości magnetyczne roztworów stałych BiFeO3-BaTiO3 zsyntetyzowanych mechanicznie", która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 1030 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

 

Promotor: Dr hab. Elżbieta Jartych, prof. ndzw - Politechnika Lubelska

Promotor pomocniczy:  Dr Tomasz Pikula - Politechnika Lubelska

Recenzenci: 

  • Dr hab. Agata Lisińska-Czekaj - Politechnika Gdańska
  • Dr hab. Dariusz Satuła, prof. nadzw - Uniwersytet w Białymstoku

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800 - 1500 (pn. – piąt.).