27 listopada 2017

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku Elektrotechniki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów na kierunku Elektrotechnika:

  • I roku studia I stopnia stacjonarne (EIST I) 
  • I roku studia I stopnia niestacjonarne (EINS I)
  • I roku studia II stopnia niestacjonarne (EMNS I)

jest dostępne na platformie e-learningowej Wydziału pod adresem URL: http://moodle.cs.pollub.pl/enrol/index.php?id=532

Termin realizacji kursu: 5 grudnia2017r. (po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na kurs oraz przystąpienia do testu).

Po zdaniu testu konieczne jest przekazanie podpisanego oświadczenia do Dziekanatu. Studenci uzyskają wpisy w indeksach za pośrednictwem Dziekanatu.