16 listopada 2017

TRUNAK - nowy międzynarodowy projekt na wydziale


Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej uzyskał razem z partnerami zagranicznymi finansowanie na realizację międzynarodowego projektu "Transition to University Autonomy in Kazakhstan (TRUNAK)" w ramach programu Erasmus+ KA2 (Capacity Building in Higher Education).

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 - 30.10.2020.

Koordynatorem projektu jest Karaganda State Medical University (KSMU), Kazachstan. Koordynatorem całego projektu jest Hugo Bragioni (KSMU), a w ramach Politechniki Lubelskiej - Marek Miłosz (Instytut Informatyki, WEiI).

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie modelu decentralizacji instytucji kształcenia na poziomie wyższym w Kazachstanie, a więc wspomaganie zmian strukturalnych w szkolnictwie wyższym Kazachstanu, poprzez transfer doświadczeń krajów UE w tym zakresie.