6 listopada 2017

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku Informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów na kierunku Informatyka:

  • I roku studiów I stopnia stacjonarnych (IIST)
  • I roku studiów I stopnia niestacjonarnych (IINS)
  • I roku studiów II stopnia niestacjonarnych  (IMNS)

jest dostępne na platformie e-learningowej Wydziału pod adresem  URL:   http://moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=331

Termin realizacji kursu: 5 grudnia 2017 r. (po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na kurs oraz przystąpienia do testu).

Po zdaniu testu konieczne jest przekazanie podpisanego oświadczenia do Dziekanatu. Studenci uzyskają wpisy w indeksach za pośrednictwem Dziekanatu.