21 września 2017

Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
zapraszają na immatrykulację oraz wręczanie indeksów nowoprzyjętym studentom I roku studiów niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika oraz Informatyka w sobotę, 7 października 2017 r. o godzinie 10:15 do auli E201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

 

Prosimy studentów obydwu kierunków o przybycie do auli o godzinie 10:00.

Dla studentów I roku trybu niestacjonarnego na czas immatrykulacji wprowadza się godziny dziekańskie.