21 września 2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2 października 2017 r. o godzinie 9:00 do auli E201 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

 

Program inauguracji obejmuje wystąpienie Dziekana Wydziału, Rektora Politechniki Lubelskiej, wręczenie nagród pracownikom Wydziału, ślubowanie studentów-reprezentantów kierunku Elektrotechnika oraz Informatyka, a także wykład inauguracyjny.

Immatrykulacja (uroczyste ślubowanie) oraz wręczanie indeksów nowoprzyjętym studentom I roku studiów stacjonarnych odbędzie się o godzinie 11:00 odpowiednio dla ELEKTROTECHNIKI w auli E301 oraz INFORMATYKI w auli E201. Prosimy studentów o przybycie przed aule o godzinie 10:40.

Dzień 2 października 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.