15 września 2017

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Stanisława Słupskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Stanisława SŁUPSKIEGO pt.: „Detekcja trudno wykrywalnych uszkodzeń w samochodach, z wykorzystaniem minicentrów i pokładowych systemów diagnostycznych", która odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku (środa) o godz. 10.15 w sali E212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A w Lublinie. 

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska - Politechnika Lubelska

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Prof. dr hab. Wiesław Piekarski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E216 w godz. 800 - 1500(pn. – piąt.).