Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów WEiI - termin poprawkowy

Szkolenie w zakresie BHP dla studentów (termin poprawkowy) będzie otwarte na platformie e-learingowej Wydziału dla wszystkich kierunków w terminie od 11.09-18.09.2017r (włącznie) pod adresem: https://moodle.cs.pollub.pl/course/index.php?categoryid=66