1 marca 2017

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP na platformie e-learningowej Wydziału dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku:

 

  • Elektrotechnika - http://moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=532
  • Informatyka - http://moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=331
  • Inżynieria Biomedyczna - http://moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=562
  • Mechatronika - http://moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=561

Termin realizacji kursu dla wszystkich kierunków: 15 marca 2017r. (po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na kurs oraz przystąpienia do testu).

Po zdaniu testu konieczne jest wydrukowania i przekazanie podpisanego oświadczenia do Dziekanatu. Studenci uzyskają wpisy w indeksach za pośrednictwem Dziekanatu.