21 lutego 2017

Studia magisterskie w Grenoble

Do 31 marca 2017 r. można ubiegać się o stypendium w celu odbycia studiów magisterskich w uczelniach w Grenoble, Francja. Wysokość stypendium wynosi 8,000 EUR rocznie. Więcej informacji: https://projects-call.univ-grenoble-alpes.fr/index.php?lang=en