30 maja 2016

Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego – rekrutacja

 Rekrutacja na nowy kierunek inżynierski Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (studia I stopnia, niestacjonarne) jest już rozpoczęta. Studia będą prowadzone, po raz pierwszy w historii Politechniki Lubelskiej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 Program studiów dostępny jest na stronie http://weii.pollub.pl/pl/kandydaci/kierunki-studiow a sylwetka absolwenta na stronie http://weii.pollub.pl/pl/kandydaci/profil-absolwenta. Warunki i tryb rekrutacji ustala Uchwała Nr 22/2016/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/5859. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tryb ten oznacza 4 zjazdy weekendowe w semestrze oraz zdalną pracę studenta z systemem e-learningowym dostępnym przez Internet. W trakcie zjazdów odbędą się zajęcia praktyczne, egzaminy i zaliczenia oraz konsultacje z wykładowcami akademickimi.

Zapisy kandydatów przez stronę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  http://rekrutacja.weii.pollub.pl.