11 kwietnia 2016

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku Informatyki studiów stacjonarnych

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka (IMST) jest dostępne na platformie e-learningowej Wydziału.

 

Szkolenie dostępne jest pod adresem URL:  moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=331 

Termin realizacji kursu: 15 maja 2016r.

Po zdaniu testu konieczne jest przekazanie podpisanego oświadczenia do Dziekanatu. Studenci uzyskają wpisy w indeksach za pośrednictwem Dziekanatu.