27 kwietnia 2015

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

Obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka (IMST) jest dostępne na platformie e-learningowej Wydziału. 

 

Szkolenie - moodle.cs.pollub.pl/course/view.php?id=331

Termin realizacji kursu 15 maja 2015r.