22 stycznia 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poszukuje programisty

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poszukuje programisty języka JAVA. 

 


Oferowanie możliwości współpracy:

1. Współpraca w formie UMOWY ZLECENIE. Możliwość pracy zdalnej. Rozliczanie umowy na podstawie odebranych prac programistycznych. Odbiory prac etapowo.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1 wg klasyfikacji ALTE – Association of Language Testers in Europe),
c) znajomość języka programowania JAVA.

2. Zatrudnienie na ETAT (cząstkowy lub cały) w Departamencie Funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

Stanowisko pracy: Młodszy referent/inspektor ds. Administrowania Bazami Danych

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1 wg klasyfikacji ALTE – Association of Language Testers in Europe),
c) znajomość języka programowania JAVA.

Szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia, dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań znajdują się w załączniku do tego ogłoszenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek – Dziennik Podawczy) lub
- w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@malopolska.mw.gov.pl lub
- pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
- z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta/inspektora ds. administrowania bazami danych w Departamencie Funduszy Europejskich”,
- w terminie do dnia 23.01.2015 roku /data wpływu/.

Kontakt telefoniczny (12) 29 90 70 lub 664-00-38-57


Załączniki: