30 sierpnia 2013

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Informatyka

Zapraszamy chętnych do zdobycia najbardziej poszukiwanego w regionie i całej Unii Europejskiej zawodu informatyka i prestiżowego dyplomu Politechniki Lubelskiej. System elektronicznych zapisów jest dostępny w dniach od 27 lipca do 23 września 2013.

 

Główne atuty

  • typ studiów: studia inżynierskie (dyplom Inżyniera Informatyki) ) i magisterskie (dla posiadaczy dyplomu inżynierskiego)
  • program studiów: ciekawy, nowoczesny i dostosowany do wymagań pracodawców
  • obieralność i elastyczność: liczne przedmioty (I stopień) lub specjalności (II stopień) do wyboru
  • czas trwania: 7 semestrów (skrócony czas studiowania - było 8 semestrów) dla studiów I stopnia i 3 semestry dla studiów II stopnia
  • koszt: niski (2100 zł / semestr dla studiów I i II stopnia)
  • plan zajęć: dogodny dla studenta - zajęcia tylko w weekendy
  • dodatkowo: możliwość przejścia po roku na tryb stacjonarny

Więcej informacji na stronie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!