16 lipca 2013

Rekrutacja na studia doktoranckie

REKRUTACJA

NA STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA

 

 

Harmonogram rekrutacji:

  1. Termin składania dokumentów: 19 września 2013r.
  2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2013.
  3. Ogłoszenie wyników: 23 września 2013r.

Szczegółowe wymagania określa Uchwała Nr 15/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r podana na stronie: http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-iii-stopnia w zakładce “Zasady rekrutacji” oraz na stronie Samorządu Doktorantów http://www.doktoranci.pollub.pl

Wypełnione dokumenty należy składać do Dziekanatu Wydz. Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A, pok.217, w godz. 8.00 – 15.00.

Rozmowa kwalifikacyjna

dla kandydatów na studia doktoranckie w dyscyplinie Elektrotechnika odbędzie się 21 września 2013 r o godz. 10.00 w sali E212  w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przy ul. Nadbystrzyckiej 38A.

Kierownik studium     dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Załączniki: