Aktualności

30 stycznia 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina MACIEJEWSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina MACIEJEWSKIEGO pt.: „Zastosowanie mobilnego rejestratora funkcji życiowych pacjenta do przesiewowej diagnostyki chorób układu krążenia”, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1015...

30 stycznia 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Mariusza HOLUKA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Mariusza HOLUKA pt.: „Analiza możliwości wykorzystania biomasy w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach rolnych”, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 roku (wtorek) o godz....

29 stycznia 2019

zaliczenia przedmiotu BHP na platformie Moodle

W dniach 29-30.01.2019 (wtorek-środa) będzie możliwość zaliczenia przedmiotu BHP na platformie Moodle. Studenci elektrotechniki i informatyki, którzy z jakichś  powodów nie zaliczyli jeszcze tego przedmiotu mogą to zrobić w ww. terminie.

10 stycznia 2019

Wystawa fotograficzna i multimedialna - zaproszenie

Wystawa fotograficzna i multimedialna - zaproszenie

7 stycznia 2019

Dyplom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 dla Instytutu Informatyki

Instytut Informatyki otrzymał dyplom uznania za zaangażowanie, wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK) 2018.   Instytut Informatyki i jego Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D (Lab 3D) od paru lat jest zaangażowany w obszarze digitalizacji 3D...

20 grudnia 2018

Godziny dziekańskie w dniu 21 grudnia 2018 r.

Dnia 21 grudnia 2018 r., począwszy od godz. 08:15 zostały wyznaczone godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków studiów.

19 grudnia 2018

„Lekcje z Politechniką Lubelską" w Instytucie Informatyki PL

W ramach programu "Lekcje z Politechniką Lubelską" 18 grudnia 2018 roku Instytut Wydziału Elektrotechniki i Informatyki zorganizował zajęcia warsztatowe dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej nr 50 z Lublina mieszczącej się przy ul. Roztocze. Czterogodzinne lekcje przeprowadzili dr Mariusz Dzieńkowski, dr Marcin Barszcz oraz mgr inż. Stanisław...

19 grudnia 2018

Życzenia świąteczne

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej i samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 2019 życzą wszystkim pracownikom i studentom Dziekani Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

18 grudnia 2018

Godziny dziekańskie w dniu 19 grudnia 2018 r.

W związku ze spotkaniem opłatkowym organizowanym przez JM Rektora Politechniki Lubelskiej wyznaczone zostały godziny dziekańskie w dniu 19 grudnia 2018 r., w godz. 14:00-16:00.

11 grudnia 2018

IT Academic Day

Serdecznie zapraszamy na konferencję IT Academic Day, która aktualnie  odbywa się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Jeszcze do 16:30  macie szansę wziąć udział w ciekawych konkursach, porozmawiać z  pracodawcami oraz wysłuchać prelekcji przedstawicieli największych firm  na lubelskim rynku IT.