Aktualności

15 stycznia 2021

3 termin kursu z Przysposobienia Bibliotecznego

 UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU I STOPNIA! Wszystkie osoby, które nie odbyły szkolenia z Przysposobienia Bibliotecznego na platformie Moodle w 1 i 2 terminie będą mogły to zrobić w 3 terminie w dniach 18-27 stycznia 2021 r.


Więcej o "3 termin kursu z Przysposobienia..."

15 stycznia 2021

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w 2021 roku

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór  wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa  Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać  listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,...


Więcej o "Studenckie Stypendia Marszałka..."

9 stycznia 2021

Rekrutacja na studia II stopnia

Na Wydziale ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na poniższe kierunki kształcenia: • Elektrotechnika • Informatyka • Inżynieria biomedyczna • Mechatronika Przypominamy, że aby zostać przyjętym na studia należy być obronionym najpóźniej w ostatnim dniu przeznaczonym na rejestrację kandydatów na studia (dostarczenia wymaganych dokumentów)....


Więcej o "Rekrutacja na studia II stopnia"

8 stycznia 2021

Deklaracja podjęcia pracy dyplomowej

Informujemy, że student wybierający pracę dyplomową musi do dnia 15.01.2021 r. złożyć w sekretariacie katedry promotora deklarację  podjęcia pracy dyplomowej.   W związku z sytuacją epidemiczną prosimy by złożenie deklaracji przebiegało następująco: - student uzgadnia z promotorem podjęcie danego tematu pracy, - student deklarację drukuje, podpisuje,...


Więcej o "Deklaracja podjęcia pracy dyplomowej"

7 stycznia 2021

Praca dla studentów i absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

 Studenci i absolwenci naszego Wydziału,  dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:  - pracownik techniczny w pionie wsparcia (1 wolne stanowisko)  - młodszy specjalista w pionie wsparcia (3 wolne stanowiska)  W związku z trwającymi zmianami organizacyjnymi, Sieć Badawcza Łukasiewicz –...


Więcej o "Praca dla studentów i absolwentów..."

5 stycznia 2021

Zmarł profesor Zenon Hotra, doktor honoris causa PL

 Społeczność Politechniki Lubelskiej z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 4 stycznia 2021 r. w wieku 79 lat zmarł prof. dr hab. inż. Zenon HOTRA, doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej.   Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 stycznia 2021 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu Łuczakowskim we Lwowie.  Sylwetka Profesora jest dostępna na stronie Politechniki...


Więcej o "Zmarł profesor Zenon Hotra, doktor..."

30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr R-115/2020

Zarządzenie Nr R-115/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć „praca dyplomowa” w związku z pandemią COVID-19. link


Więcej o "Zarządzenie Nr R-115/2020"

13 grudnia 2020

Wytyczne w sprawie realizacji egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą Uczelni

Przypominamy, o obowiązujących szczegółowych warunkach technicznych i trybie realizacji egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.


Więcej o "Wytyczne w sprawie realizacji..."

13 grudnia 2020

Informacja o formie zaliczeń i egzaminów

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniami nr 37/2020 oraz 76/2020 rektora  PL wszystkie formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się  (zaliczenia, egzaminy ) przewidziane programem studiów na wszystkich  kierunkach i formach studiów administrowanych przez Wydział  Elektrotechniki i Informatyki PL należy przeprowadzać z wykorzystaniem  technologii...


Więcej o "Informacja o formie zaliczeń i..."