Aktualności

14 października 2021

GODZINY DZIEKAŃSKIE 18.10.21

GODZINY DZIEKAŃSKIE 18 PAŹDZIERNIKA 2021  W związku z organizowanym na wydziale Krajowym Forum Integracji Polskiej Metrologii decyzją Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Pana dr hab. inż. Pawła Węgierka prof. Uczelni w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) zostają ogłoszone godziny dziekańskie do 8.00 do 14.00 dla studentów odbywających zajęcia w budynku...

8 października 2021

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

5 października 2021 roku w Auli E201 im. doc. Romualda Krzywickiego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID–19, tegoroczna inauguracja była inna niż poprzednie. Jednak mimo mniejszej liczby uczestników wydarzenia, obowiązku noszenia...

7 października 2021

Informacje z MEiN o wsparciu finansowym dla studentów

Informacje na temat wsparcia finansowego, stypendiów, zapomóg oraz kredytów studenckich są zawarte w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - plik. W sprawie stypendium Ministra mogą się Państwo kontaktować z Koordynator Uczelni mgr inż. Moniką Kaczorowską e-mail: .

7 października 2021

Szkolenie z praw i obowiązków studenta dla 1 roku na kierunku Informatyka

Szkolenie z praw i obowiązków studenta dla 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka odbędzie się w dniu 07.10.2021 r. o godzinie 17.45. Link do spotkania...

6 października 2021

Studenci I roku - obowiązkowe zajęcia z matematyki

Od dnia 11.10.2021 r. rozpoczynają się OBOWIĄZKOWE zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich kierunków prowadzonych przez WEiI. Studenci proszeni są o sprawdzenie w wirtualny dziekanacie (ehms.pollub.pl) numeru grupy, do której zostali przydzieleni - oznaczenie "GF". Harmonogram zajęć znajduje się pod adresem:...

6 października 2021

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Studenci mają możliwość ubiegania się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2021/2022. Terminy składania wniosków o stypendium mija 12 października 2021 r. Wnioskami o stypendium Ministra zajmuje się Koordynator Uczelni mgr inż....

4 października 2021

Informacje dla studentów II roku Informatyki

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych II roku Informatyki proszeni są o zgłoszenie się (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA) na pierwsze zajęcia z Języka Angielskiego w celu napisania testu poziomującego określającego przydział do grupy, w następującym porządku: • 13.10. Środa godz. 14.00:GĆ01 - sala E211 GĆ02 - sala E311 GĆ03 + GĆ11- sala E402 GĆ04 - sala S15a GĆ05 - sala...

1 października 2021

Organizacja pracy na WEiI w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Informacje dotyczące organizacji pracy na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 -Plik PDF

30 września 2021

GODZINY DZIEKAŃSKIE I DZIEŃ REKTORSKI

GODZINY DZIEKAŃSKIE - 1 ORAZ 5 PAŹDZIERNIKA 2021  Decyzją Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Pana dr hab. inż. Pawła Węgierka prof. Uczelni przez cały dzień 1 października 2021 r. (piątek) zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych. Dodatkowo, w związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Elektrotechniki...

29 września 2021

Informacja o organizacji zajęć w sem. zimowym

Na WEiI w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mają się odbywać w formie  tradycyjnej (na terenie uczelni). Wyjątkiem od tej zasady są wykłady dla następujących grup studenckich na kierunku Informatyka: • IIST1• IIST3• IIST5/IO• IIST5/TI• IIST7• IMST2. Zajęcia dla tych grup będą odbywały...