Studia podyplomowe

Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych:

Lp. Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Administrowanie Sieciami Komputerowymi prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik www.ieti.pollub.pl
2 Telekomunikacja Światłowodowa prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik www.ieti.pollub.pl


Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii:

Lp. Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Technologie energii odnawialnych dr inż. Paweł Mazurek www.iee.pollub.pl


Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii oraz Katedra Elektroenergetyki:

Lp.Nazwa studiówKierownikStrona www
1Elektroenergetyka    dr Paweł Mazurek www.elektroenergetyka.pollub.pl