Rozprawa doktorska

Instrukcja dotycząca przygotowania układu graficznego rozprawy doktorskiej (wytyczne dla autorów) 

Wzory okładek rozprawy doktorskiej

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej pomaga autorowi w wydaniu pracy doktorskiej, tzn. nanosi tytuł i autora na okładkę, a także zajmuje się złożeniem i wydrukiem pracy.