Kształcenie doktorantów

Na Politechnice Lubelskiej kształcenie doktorantów odbywa się według dwóch trybów:

1. W Szkole Doktorskiej (od 2019 r.), realizującej jednolity system kształcenia w dyscyplinach:

  • inżynieria mechaniczna
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • inżynieria lądowa i transport

2. W ramach studiów doktoranckich administrowanych przez wydziały, a od 01.10.2019 r. przez rady dyscyplin naukowych realizowane są studia rozpoczęte przed 01.10.2019 r., czyli przed obowiązywaniem Ustawy 2.0

2.1. W dyscyplinie elektrotechnika, a według nowej klasyfikacji w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, studia kontynuowane są najdalej do 31.12.2023 r.

2.2. Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r. realizowane są na "starych zasadach" do 31.12.2021 r. Po tym terminie postępowania doktorskie są umarzane, a doktoranci mogą ubiegać się o wszczęcie postępowania według nowych zasad (patrz p. 2.3)

2.3. Doktorantów studiów doktoranckich, którzy nie wszczęli postępowania doktorskiego na "starych zasadach", obowiązują zapisy Uchwały Senatu PL nr 67/2019/X, a w szczególności jej paragraf §3 "Przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym".

Inne informacje dotyczące obowiązującego prawa w zakresie m.in. postępowań doktorskich opisane są skrótowo w Przewodniku po Systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Zasady kształcenia
Siatka przedmiotów w roku Akad. 2015/16 i 2016/17
Siatka przedmiotów w roku Akad. 2014/15
Efekty kształcenia
Zasady kształcenia na studiach doktoranckich
Plan aktywności doktoranta
Karta praktyk zawodowych
Szablon podania o przedłużenie studiów
Szablon podania o rejestrację warunkową

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019 r.