Fundusz Nauki Młodych

Doktoranci oraz asystenci i adiunkci, którzy w roku poprzedzającym finansowanie nie ukończyli 35 lat, mogą ubiegać się o subwencję Rektora z Funduszu Nauki Młodych, rozdzielaną w wewnętrznym trybie konkursowym określanym przez Rady Dyscyplin Naukowych (RDN).

Warunki tego konkursu dla młodych pracowników nauki reprezentujących dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz Informatyka techniczna i telekomunikacja są spójne z kryteriami oceny naukowej jednostek wydziału.

Data ogłoszenia konkursu zależy od uzyskania subwencji przez Uczelnię i zwykle ma to miejsce w miesiącach kwiecień/maj. Wnioski do odpowiedniej Komisji Konkursowej RDN składać można po ogłoszeniu konkursu, podaniu do wiadomości szczegółowych zasad i udostępnieniu druków aplikacyjnych.