Programy studiów i specjalności, sylabusy

Programy studiów

Elektrotechnika I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa EIST
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Studia stacjonarne - kierunek zamawiany
Siatka programowa ED 2008
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa EINS
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Elektrotechnika II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa ogólna dla kierunku
Siatka programowa dla specjalności Elektroenergetyka
Siatka programowa dla specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Siatka programowa dla spec. Napędy Mikroprocesorowe w Automatyce Przemysłowej
Siatka programowa dla specjalności Odnawialne Źródła Energii
Siatka programowa dla specjalności Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
Siatka programowa dla specjalności Systemy Optoelektroniczne
Siatka programowa dla specjalności Zrównoważona Energetyka
Siatka programowa dla specjalności Elektrotechnologie w fizykoterapii
Siatka programowa dla specjalności Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa dla specjalności Elektroenergetyka
Siatka programowa dla specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Siatka programowa dla spec. Napędy Elektryczne w Automatyce Przemysłowej
Siatka programowa dla specjalności Odnawialne Źródła Energii
Siatka programowa dla specjalności Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
Siatka programowa dla specjalności Systemy Optoelektroniczne
Siatka programowa dla specjalności Zrównoważona Energetyka
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Informatyka I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa IIST
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa IINS
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Informatyka II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa - część wspólna dla kierunku
Siatka programowa dla specjalności Systemy teleinformatyczne
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne i techniki multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Technologie wytwarzania oprogramowania
Siatka programowa dla specjalności Eksploatacja systemów informatycznych
Siatka programowa dla specjalności Aplikacje Internetowe
Siatka programowa dla specjalności Systemy i aplikacje multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Informatyka medyczna
Siatka programowa dla specjalności Sieci informatyczne
Siatka programowa dla specjalności Systemy analizy danych
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa - część wspólna dla kierunku
Siatka programowa dla specjalności Systemy teleinformatyczne
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne i techniki multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Technologie wytwarzania oprogramowania
Siatka programowa dla specjalności Eksploatacja systemów informatycznych
Siatka programowa dla specjalności Aplikacje Internetowe
Siatka programowa dla specjalności Systemy i aplikacje multimedialne
Siatka programowa dla specjalności Informatyka medyczna
Siatka programowa dla specjalności Sieci informatyczne
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Studia w języku angielskim
Siatka programowa specjalności Mobile Application Development 2016-17
Siatka programowa specjalności Mobile Application Development for Environmental Monitoring 2016-17
Siatka programowa specjalności Mobile Systems and Information Networks 2016-17

Efekty kształcenia dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka
Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego I-go stopnia (inżynierskie)
Studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Siatka programowa 2016-2017
Efekty kształcenia 
Mechatronika  II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa dla specjalności Mechatronika samochodowa
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne w mechatronice
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa dla specjalności Mechatronika samochodowa
Siatka programowa dla specjalności Systemy mobilne w mechatronice
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika
Inżynieria Biomedyczna II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Sylabusy dla kierunku
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa
Siatka programowa 2014-2015
Siatka programowa 2016-2017
Sylabusy dla kierunku

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Biomedyczna
Siatka programowa (I stopień) 2016-2017

Sylabusy dla kierunku Elektrotechnika

Przedmiot Sylabus
Automatyka - studia stacjonarne  
Automatyka - studia niestacjonarne  
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych  
Elektronika i energoelektronika  
Elektronika i energoelektronika II  
Elektrochemia  
Elektroenergetyka  
Elektryczne systemy inteligentne - studia stacjonarne  
Elektryczne systemy inteligentne - studia niestacjonarne  
Fizyka - studia stacjonarne  
Fizyka - studia niestacjonarne  
Geometria i grafika inżynierska  
Gospodarka elektroenergetyczna  
Grafika inżynierska  
Informatyka  
Informatyka 2  
Instalacje i oświetlenie elektryczne - studia stacjonarne  
Instalacje i oświetlenie elektryczne - studia niestacjonarne  
Inżynieria materiałowa  
Język angielski - studia stacjonarne  
Język angielski - studia niestacjonarne  
Język niemiecki  
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD  
Maszyny elektryczne  
Matematyka  
Metody numeryczne  
Mechanika - studia stacjonarne  
Mechanika - studia niestacjonarne  
Metody numeryczne  
Metrologia - studia stacjonarne  
Metrologia - studia niestacjonarne  
Napęd elektryczny  
Negocjacje  
Ochrona patentowa  
Podstawy ekonomii  
Podstawy techniki mikroprocesorowej  
Podstawy zarządzania  
Sieci elektroenergetyczne  
Technika mikroprocesorowa  
Technika wysokich napięć  
Techniki informatycznych  
Teoria obwodów I  
Teoria obwodów II  
Teoria pola elektromagnetycznego  
Urządzenia elektryczne  
Wprowadzenie do telekomunikacji  
Wytwarzanie energii elektrycznej  
Kierunek zamawiany
Komputerowe systemy pomiarowe  
Modelowanie i symulacja przetwarzania  
Projektowanie systemów informatycznych  
Sieci i systemy  
Sterowanie cyfrowe  
Systemy komputerowe w energetyce  
Systemy sterowania i nadzoru  
Wirtualne środowisko pomiarowe   
Specjalizacja: Elektrotechnologie w fizykoterapii
Certyfikacja wyrobów medycznych  
Elektronika medyczna  
Nowoczesne elektrotechnologie w medycynie  
Elektryczne systemy inteligentne w obiektach służby zdrowia  
Sensory i przekaźniki w pomiarach biomedycznych  
Wykład monograficzny  
Monitoring i robotyka medyczna w fizykoterapii  
Wybrane zagadnienia numerycznej analizy danych pomiarowych   
Specjalizacja: Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
Kompatybilność elektromagnetyczna w medycynie  
Architektura systemów telemedycznych  
Komputerowe wspomaganie projektowania urzadzeń diagnostyki medycznej  
Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW  
Systemy przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych  
Obrazowanie medyczne w tomografii komputerowej  
Komputerowe wspomagamie w diagnostyce medycznej  
Wykład monograficzny  

Sylabusy dla kierunku Elektrotechnika obowiązujące od roku 2014/2015

EINS

Sylabusy dla kierunku - semestr 1
Sylabusy dla kierunku - semestr 2
Sylabusy dla kierunku - semestr 3
Sylabusy dla kierunku - semestr 4
Sylabusy dla kierunku - semestr 5
Sylabusy dla kierunku - semestr 6
Sylabusy dla kierunku - semestr 7

EIST

Sylabusy dla kierunku - semestr 1
Sylabusy dla kierunku - semestr 2
Sylabusy dla kierunku - semestr 3
Sylabusy dla kierunku - semestr 4
Sylabusy dla kierunku - semestr 5
Sylabusy dla kierunku - semestr 6
Sylabusy dla kierunku - semestr 7

Karty sylabusów dla studiów obcojęzycznych Elektrotechnika II stopnia

Karty sylabusów przedmiotów na kierunku Elektrotechnika I stopnia

Karty sylabusów przedmiotów na kierunku Elektrotechnika II stopnia

Sylabusy dla kierunku Mechatronika

Przedmiot Sylabus
Specjalizacja: Mechatronika samochodowa
Sylabusy dla wszystkich przedmiotów (stacjonarne, niestacjonarne)
Specjalizacja: Systemy mobilne w mechatronice
Sylabusy dla wszystkich przedmiotów (stacjonarneniestacjonarne)
Specjalizacja: Systemy mobilne w mechatronice
Sylabusy dla wszystkich przedmiotów (stacjonarne)
Specjalizacja: Mechatronika w górnictwie
Sylabusy dla wszystkich przedmiotów (stacjonarne)

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2017r.